facebook 100x100

youtube 100x100

twitch 100x100

twitter icon 100x100

steam

 

 

O GUILD-HALL.CZJak vznikl Guild-Hall.CZ

Guild-Hall Stream

Jak se zlepšit

Úvod

Tento článek je překladem velice dobře provedeného souhrnu na toto téma, který se nachází na liquipedii [zdroj]. Pokud hledáte něco jdoucí ještě více do hloubky, pak "How to Improve at StarCraft 2 1v1 efficiently" od Randy Gaula je ta prvá volba [odkaz]. O český překlad se v tomto případě postaral na svém blogu ninjagon [odkaz]
Cílem tohoto článku je snaha vrhnout nové světlo na to jak přistupovat ke hře samotné a zlepšit tak vaši hru. Článek je proto určen převážně začínajícím hráčům.

StarcraftII get better

Za tímto účelem si rozdělme hru do tří částí:

Mechaniky - jak dobře ovládáte hru, pohybujete a útočíte s jednotkami (micro), zvládate spravovat budovy a zdroje (macro), to vše jsou příklady mechanik.

Znalosti - pochopení hry je životně důležité k tomu naučit se ji hrát dobře. Základy hry jsou jednoduché, ale bude to chtít dlouhou dobu na to stát se v ní mistrem.

Informace - nicméně dokonce i se skvěle zvládnutou mechanikou a hlubokými znalostmi se nemùžete stát opravdu dobrým, bez toho naučit se jak získat informace a vyvodit z nich důsledky v reálném čase.

Tyto tři faktory se navzájem limitují. Znalosti nemají žádný význam, pokud nevíte jak je převést v praxi mechanicky. Mechaniky jsou k ničemu, když vaše povědomí o situaci není kompletní a vy nevíte co čekat. Informace jsou užitečné, jenom pokud máte zkušenosti s tím co znamenají a jak je získat.

Učit se, učit se

"Prvním krokem k tomu se zlepšit je zavázat sama sebe k tomu se zlepšovat.", bez rozhodnutí pracovat na tom dosáhnout cíle stát se lepším, bude váš pokrok minimální. Druhým krokem je pak to vědět co chcete zlepšit. Teprve pak můžete začít pracovat na vašich slabých stránkách, bez toho aby ovlivnily ty vaše silné.
- soustřeďte se na to zlepšit jen jednu, nebo jen pár věcí najednou, nemyslete že dokážete zlepšit každý aspekt vaší hry hned.

- ignorujte vaši pozici v žebříčku, ikdyž učení jistého aspektu způsobí řadu proher a váš pád na nižší příčky, tak v celkovém měřítku je lépe klesnout na pozici a naučit se správně macro, než zůstat zaseklý s jedním stylem. Když se postupně naučíte a zlepšíte vše v čem je vaše hra slabá, vaše pozice zase začne nevyhnutelně růst.

Meachaniky

Zvládnuté mechaniky patří mezi vaše základní schopnosti pro to hrát Starcraft. Mezi toto patří i to jak používat vaši myš a klávesnici správně a efektivně, pro příklad používat klávesové zkratky místo klikání myší. Zvládnout a zlepšit své mechaniky, by mnělo být tím prvním na co se zaměřit, protože tyto schopnosti zůstanou stejné, bez ohledu na to kam se posune široké povědomí o hře (metagame), jako build ordery.

Macro

macro je tou nejdůležitější částí hry, a tedy první věc na kterou je třeba se zaměřit. Z dostatečným tréningem by se macro mnělo stát prakticky podvědomou záležitostí. A toho nedocílíme jinak než neustálým opakováním.

Zde je uveden zákadní seznam věcí pro nové hráče. Později si budete přidávat více a více položek, s tím jak se budete zlepšovat.
1. udržujte své zásoby minerálů a plynu nízké. Neutracené zdroje jsou k ničemu, utrácejte! čas potřebný na sběr surovin, které neutratíte je čas ztracený.
2. kontrolujte vaše supply (zdroje pro tréning jednotek) - buďte si jistí, že můžete vždy vyprodukovat více jednotek
3. neustále trénujte workery (jednotky pro sběr surovin) - toto je obzvláště důležité ze začátku hry až po mid-game. Je nezbytně nutné neustále rozšiřovat svou ekonomiku. Samozřejmě, že jsou zde vyjímky, ale ty se týkají převážně vysoce zkušených hráčů
4. neustále produkujte jednotky a doplňujte okamžitě ztráty způsobené bitvou - poslední dva body jsou lehce ošemetné pro Zergy nicméně kolem a kolem platí stejně.

Tento seznam se zdá být jednoduchý, ale je velice snadné zapomenout kteroukoliv část v momentu, kdy ovládáte několik skupin jednotek na více místech zároveň a myslíte na dalších x věcí. Přesto tyto čtyři body by se vám mněly zažít, tak aby jste nad nimi nemuseli vůbec uvažovat. Způsobem jakým toho dosáhnout, je používat klávesové zkratky (a to speciálně pro jednotky a upgrady)

Asociativní reakce
Toto je velice jednoduchá věc jak zlepšit své macro. Funguje v podstatě na způsobu spojených nádob: Když X tak Y.
Příklad by byl takový:
-když vyprodukuješ jednotku -> zkontroluj supply
Tak budete vědět, zda máte dostatek supply pro další kolo jednotek, a nebo je třeba zajistit více supply.

Ovládání jednotek (Micro) 
Mít dobré Micro může znamenat rozdíl mezi výhranou či prohranou bitvou. Mimo to mít přesné a rychlé ovládání myši existují techniky, které rozdělují hráče na ty lepší a horší.

Zde jsou uvedeny některé základní techniky pro dobré micro:
1. Attack-Move - (stiskněte klávesu A a poté klikněte na zem) toto způsobí, že jednotky zaútočí na všechny nepřátelské jednotky, nebo budovy po cestě na bod určení. Toto je užitečné ve většině situací, než jen prosté vyslání jednotek přes pravý klik.
2. několik skupin jednotek - toto dovoluje mnohem lepší kontrolu při ovládání vaší armády v bitvě. Kdy chcete například některé jednotky použít pro speciální útok, a ne na to aby umřely v první linii. novou skupinu vytvoříte kombinací ctr+(klávesová zkratka, kterou chcete např. š aka 3), nebo shift+(klávesová zkratka, kterou chcete např. š aka 3)

3. přidání jednotek do již existujících skupin je možno provést pomocí shift+(klávesová zkratka skupiny)

4. Výběr ve spodním ovládacím panelu - je možné vyřadit z výběru skupiny jednotky za použití kombinace kliknutí na jednotku při současném držení klávesy shift. Toto je velice výhodné pro rozdělování skupin jednotek. (pro Zergy se pak toto používá v kombinaci pro rychlé přidávání nově morfujících se jednotek do hlavních skupin, kdy vyřadíme neformující se larvy a jen vejce přidáme do skupiny vaší armády, tak dojde k nejrychlejšímu doplňování armády)
Příklad: 1. dejte příkaz skupině 6-ti jednotek
            2. shift-klikněte 3 jednotky ve spodním panelu a pošlete zbývající 3 jednotky za jiným cílem. (vhodné pro rozdělování pracovníků pro těžení gass a minerálů)
5. řetězení příkazů - za použití klávesy shift je možno zřetězit příkazy pro jednotku. Na příklad můžete přikázat probě/scv postavit budovu a shift kliknout na minerály. Toto způsobí, že se proba/scv vydá těžit minerály ihned po té co dostaví budovu.
Shift je také možno použít pro soustředěný útoky do několika vámi zvolených jednotek po sobě. Například použít Vikingy pro útoky na colosy, před tím než se začnou zabývat phoenixy


Build Orders

Pořadí v jakém stavíme budovy a jednotky ve Starcraftu je jedním ze základních stavebních kamenů používaných strategií.
Vždy můžete samozřejmě improvizovat, ale dokud jste určitý build netrénovali předem, tak nebude velice rychlý, ani efektivní. Build order slouží k tomu efektivně začít hru a přenést se do mid-game. Po tomto bodě je obvykle velice těžké mít přesný plán na to kdy postavit jakou budovu a hráč musí spoléhat na více běžnou strategii při rozhodování co dělat.

Cílem většiny build orderů je získat rychlý náskok, tak aby jste mohli hrát zbytek hry s jistou výhodou. Některé build ordery jsou určeny k tomu, vyhrát hru přímo, ale tyto jsou velice riskantní (čti zkušený hráč je schopen ve většině případů tyto strategie lehce odrazit, zatímco nezkušený hráč bude mít problém) a pokud se vám nepodaří zasadit smrtelnou ránu v plánovaný okamžik, ocitnete se v situaci, kdy je vaše ekonomika hodně pozadu.

Je důležité pochopit a porcvičit build order před jeho nasazením, tak aby jste vyhladili možné nedostatky.
- nastudujte build order, tak aby jste pochopili jeho účel
- opakujte jej v single playeru proti AI dokud se vám nedostane pod kůži
- naučte se použít tento build pod tlakem

Rychlost

Zvýšením rychlosti vaší hry se nemyslí jen spamovat tlačítka. APM se nerovná ryhlosti.
- vždy mnějte jasno o tom co je další věc, kterou chcete udělat. Nemůžete hrát rychle, když nevíte co je váš další krok
- rychlost přijde s opakováním: cvičte build nebo určitý match stále dokola
- musíte se donutit k tomu hrát rychle do té doby než se to stane rutinou, a pak jste schopni se donutit ještě víc.

Znalosti

Znalosti jsou další velkou součástí vaší hry. Jedná se právě o strategické a taktické znalosti, které vyhrávají nebo prohrávají hry. Hráč s největším množstvím zkušeností je vždy ve výhodě. Vždy je těžší muset reagovat na situaci, která je pro vás úplně nová, nebo nečekaná.

Základní znalosti a pochopení jednotek a jejich schopností, je to co se většina hráčů naučí jako první. Až po té přijde používání různých strategií a taktik. Začněte tím, že se naučite ty nejběžněji používané strategie pro každý match-up.

Časované útoky

Časované útoky jsou buildy postavené na tom, kdy je dobré zaútočit, protože v ten daný okamžik budete mít nad protivníkem jistou převahu, za předpokladu, že jste správně přečetli protivníkovu hru.

Nejlépe se toto naučíte studováním buildů protivníků, ty vám řeknou, kdy je ten nejvhodnější čas k útoku.

Analýza replay

Analyzovat replay je víc než je jen sledovat. Musíte být schopni si říct zda rozhodnutí, které jste provedli byly správné, nebo ne. A pokud ne, zda existovaly alternativy, které by ovlivnily výsledek. Při nejmnenším by jste mněli vždy sledova replay her, které jste prohráli. A to proto, aby jste byli schopni určit důvod vaší prohry a tím co zlepšit. Možné důvody můžou být tyto:
- Mechaniky - provedli jste build správně?
- Znalosti - věděli jste jak reagovat na protivníkův build?
- Informace - nebyli jste schopni objevit, že protivník produkuje specifickou jednotku? (např. Banshee)

Pro Replay

Sledování zpětných záznamů, nebo komentovaných zápasů profesionálních hráčů je dobrým způsobem jak se o hře naučit co nejvíc.
Pokud je to možné, začněte tím, že budete sledovat hru jen z pohledu hráče. Vždy zastavte hru v důležitých okamžicí a řekněte si jak vy by jste reagovali. Tak můžete porovnat vaše rozhodnutí s tím co se rozhodl udělat profesionál, a které by bylo lepší.
Takto se naučíte dělat správná rozhodnutí založená na omezených informacích.

Informace

Informace jsou doplňkem znalostí. Pokud nevíte co znamená, to co jste zjistili, tak jsou tyto informace k ničemu. Získání informací (scouting) o tom co dělá váš protivník, vás lépe připraví na útok. Na druhou stranu zamezení tomu, aby váš protivník získal informace o vás, vám dává výhodu k provedení něčeho nečekaného, nebo změně složení jednotek.

Brzký scouting

Nejrychlejší informace získáte za použití workera, běžně se vysílá mezi 9-15 supply.
Pro příklad:
- scoutujeme terrana a vidíte rychlou Rafinery a Barracks s Tech lab, hmm můžeme tedy předpokládat, že Reapeři, nebo Maraudeři vám budou klepat na dveře.
- nenašli jste žádný Pylon v bázi vašeho Protosského protivníka, začněte hledat poblíž vaší báze Gateway, nebo Forge.
- zerg nezačal stavit spawning pool před 14. supply? Rychlá první expanze je na pořadu dne.

S dostatečnými zkušenosti se naučíte jak reagovat na tyto situace, tak aby jste získali výhodu.


Klamání tělem

Použití klamu je již pokročilou taktikou, kdy protivníkovi ukážete jistý tah, a nebo kousek technologie, jen aby jste ji v zápětí opustili ve prospěch něčeho jiného. S trochou štěstí toto donutí vašeho protivníka k tomu vybudovat špatnou kompozici armády na poražení té vaší.

Například: jako protoss ukážete zergovi warp 4 gatu a stalkera, toto jej donutí stavět bojové jednotky a tím přeruší tvorbu drone. Zrušte gateway a pokračujte s 3gate expanzí. V tomto případě narušíte zergovu ekonomiku, a získáte tak výhodu pro mid-game a mnohdy i late game.

Poznámka na závěr je dobré si upravit klávesové zkratky, tak aby se vám hra co nejlépe ovládala. Tímto tématem se zabývá článek The Core.

SC2 facebook komunita

Heroes of the Storm Facebook komunita

Hearthstone Facebook komunita

PLAYZONE.CZ

PLAYZONE.CZHerní portál PLAYzone.cz byl spuštěn 9. září 2009 jako pokračovatel serveru United-Games.cz. V současnosti navštíví zpravodajský portál PLAYzone.cz měsíčně více než 350 tisíc čtenářů. Číst dál...

ESL

ESLESL je jedním z největších provozovatelů turnajů a profesionálních lig. Především v Evropě se těší velké oblibě. Na těchto stránkách si po vytvoření účtu můžete okamžitě začít domlouvat zápasy, zůčastňovat se lig a turnajů. Číst dál...

Team Speak 3 server

Team Speak 3Team Speak 3 server připravený pro použití. Celkem 500 slotů je k dispozici na GUILD-HALL.CZ serveru. Číst dál...